TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 33 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân cấp huyện Đất đai Mức 2
2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân cấp huyện Đất đai Mức 2
3 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân cấp huyện Đất đai Mức 2
4 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Mức 2
5 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Đất đai Mức 2
6 Thực hiện xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất đai Mức 2
7 Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất đai Mức 2
8 Thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất đai Mức 2
9 Thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất đai Mức 2
10 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
7
0
9
8
6
 Đang online: 129