TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 15 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (gọi tắt là Sở). Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

7 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

8 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

9 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

10 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất bản, in và phát hành

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
7
0
1
4
1
9
 Đang online: 201