TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 14147 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Mức 2
5 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Sở Nội Vụ, Thi đua khen thưởng Mức 2
6 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng Mức 2
7 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng Mức 2
8 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Mức 2
9 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Mức 2
10 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
6
6
9
4
9
0
 Đang online: 145