TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-210922-0062

Họ tên người nộp: NGUYỄN THỊ DIỄM
Tổ chức/Cá nhân: NGUYỄN THỊ DIỄM
Địa chỉ: PHƯỚC NINH
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 22/09/2021
Ngày hẹn trả: 27/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
8
1
7
9
2
1
 Đang online: 927