TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7426252001430

Họ tên người nộp: Nguyễn Khánh
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 03/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
4
0
5
8
8
 Đang online: 94