THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG Đăng ký khai sinh cho bản thân cho ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
2 NGUYỄN VĂN TOÀN Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN VĂN TOÀN Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
3 NGUYỄN HỒNG NHI Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN HỒNG NHI Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
4 Thái Hồng Mi Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Thái Hồng Mi Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
5 Nguyễn Văn Nil Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Nguyễn Văn Nil Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
6 NGUYỄN VĂN SỮ Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN VĂN SỮ Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
7 Danh Hoàng Chí SHK+CMND cho Danh Hoàng Chí Chứng thực UBND Thị trấn Ngan Dừa
8 NGUYỄN THỊ VUI Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN THỊ VUI Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
9 ĐỒNG THỊ SỰ Đăng ký khai sinh cho bản thân cho ĐỒNG THỊ SỰ Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
10 LƯƠNG MỘNG NHI Đăng ký khai sinh cho bản thân cho LƯƠNG MỘNG NHI Hộ tịch UBND Xã An Trạch A

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
7
5
3
2
 Đang online: 58