TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 148 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

2 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

3 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

4 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Môi trường

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Môi trường

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Môi trường

Mức 4

Đăng ký

9 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

10 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
1
0
6
3
1
2
 Đang online: 774