TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.21.23.H04-210916-0100

Họ tên người nộp: Võ Văn Năm
Tổ chức/Cá nhân: Võ Văn Năm
Địa chỉ: khóm 4
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 16/09/2021
Ngày hẹn trả: Không xác định

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
9
2
7
4
7
3
 Đang online: 886