TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.32.24.H04-220805-0241

Họ tên người nộp: lê thoại nghĩa
Tổ chức/Cá nhân: nguyễn thị hai
Địa chỉ: ấp 19
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 05/08/2022
Ngày hẹn trả: 12/09/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
3
0
6
2
4
7
 Đang online: 147