TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.24.H04-220805-0214

Họ tên người nộp: QUÁCH VĂN PHƯƠNG
Tổ chức/Cá nhân: QUÁCH THỊ SÁO
Địa chỉ: ẤP 10
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 05/08/2022
Ngày hẹn trả: 12/08/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
3
0
6
3
8
0
 Đang online: 134