TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-220805-0221

Họ tên người nộp: TRƯƠNG KHÔNG QUÂN
Tổ chức/Cá nhân: TRƯƠNG KHÔNG QUÂN
Địa chỉ: Ấp Lung Rong
Lĩnh vực: Hộ Tịch
Tên hồ sơ: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 05/08/2022
Ngày hẹn trả: 10/08/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
3
0
5
8
9
6
 Đang online: 135