TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Mã thủ tục hành chính: 2.001255.000.00.00.H04
Đơn vị: UBND Xã Ninh Thạnh Lợi
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Nuôi con nuôi
Bộ thủ tục hành chính Cấp Xã
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi .
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan được ủy quyền
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Không có thông tin
Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng
Căn cứ pháp lý

 

Luật 52/2010/QH12
Nghị định 19/2011/NĐ-CP
Thông tư 12/2011/TT-BTP
Nghị định 114/2016/NĐ-CP

File đính kèm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi chuẩn bị hồ sơ đúng quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả và viết phiếu nộp lệ phí trao cho người nộp. Người đến đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp tiền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ và thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, cá nhân  đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, ký nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC: Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

 

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng). 1 0 Tải về
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ 01 bộ
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý

 

Luật 52/2010/QH12
Nghị định 19/2011/NĐ-CP
Thông tư 12/2011/TT-BTP
Nghị định 114/2016/NĐ-CP

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; - Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
2
7
6
4
6
 Đang online: 202