TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 9 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an đăng ký Hộ tịch Mức 2
2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
3 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ Tịch Mức 2
4 Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
6 Đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
7 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

8 Đăng ký lại khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

9 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
7
1
9
6
1
5
 Đang online: 936