TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

2 Hỗ trợ dự án liên kết Phòng kinh tế, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mức 3

Đăng ký

3 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân cấp huyện Lâm nghiệp Mức 2
4 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Đông Hải - Tỉnh Bạc Liêu Lâm nghiệp Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
2
0
7
7
8
 Đang online: 83