TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-210924-0239

Họ tên người nộp: Phạm Tuấn Khanh
Tổ chức/Cá nhân: Phạm Tuấn Khanh
Địa chỉ: Ấp Lung Xình
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 24/09/2021
Ngày hẹn trả: 29/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
9
1
4
3
1
 Đang online: 829