TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 11 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

2 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An toàn vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký

3 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

4 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

5 Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

6 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

7 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

8 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký

9 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký

10 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
4
1
1
8
6
 Đang online: 354