TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 45 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Chi Cục Thủy sản Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Chi cục Thủy lợi Thủy lợi

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
2
6
6
6
2
3
 Đang online: 545