THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Phạm Hòa Văn Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai cho Phạm Hòa Văn Chứng thực UBND Xã Long Điền Đông
2 HUỲNH THỊ MỚI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho HUỲNH THỊ MỚI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
3 TRẦN CẨM LY ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN CẨM LY Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 TRẦN THỊ NHI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN THỊ NHI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 Danh cảnh HĐ thế chấp quyền sử dụng đất cho Danh cảnh Chứng thực UBND Thị trấn Ngan Dừa
6 K' Ngân Đăng ký khai sinh cho con cho K' Ngân Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
7 Huỳnh nguyên khang Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai cho Huỳnh nguyên khang Chứng thực UBND Xã Long Điền Đông
8 LÊ VĂN CHIẾN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÊ VĂN CHIẾN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
9 LÊ VĂN CHIẾN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÊ VĂN CHIẾN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 Nguyễn Bảo Lộc Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cho Nguyễn Bảo Lộc Hộ tịch UBND Xã Vĩnh Hưng

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
3
9
7
2
 Đang online: 111