TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.28.23.H04-210618-0135

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Lê Văn Đời
Địa chỉ: Ấp Giáp Nước
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 18/06/2021
Ngày hẹn trả: 30/07/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
1
6
8
5
0
 Đang online: 583