TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tham nhũng Mức 2
2 Thủ tục thực hiện việc giải trình Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tham nhũng Mức 2
3 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tham nhũng Mức 2
4 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

5 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
1
0
4
8
3
3
 Đang online: 721