TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.25.27.H04-210620-0001

Họ tên người nộp: Nguyễn Thị Út Em
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Văn Tùa
Địa chỉ: ấp Bắc Hưng
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/06/2021
Ngày hẹn trả: 25/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
9
5
6
1
0
 Đang online: 245