TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2505182002980

Họ tên người nộp: Nguyễn Văn Long
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Khóm 4,
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 11/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
9
6
4
4
6
 Đang online: 176