TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1052713201592

Họ tên người nộp: Hứa Thị Thó
Tổ chức/Cá nhân: Hứa Thị Thó
Địa chỉ: B05/41A Trà Kha
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 01/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
9
6
5
6
9
 Đang online: 179