THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.04.H04-210603-0120 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả NT. Thái Ngọc cho Nguyễn Văn Trí có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210603-0120 TB_TREHAN
2 000.00.04.H04-210601-0446 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả QT. Huỳnh Mai cho Trần Văn Út có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210601-0446 TB_TREHAN
3 000.00.04.H04-210528-0516 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả QT. Như Ý cho Tô Như Ý có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210528-0516 TB_TREHAN
4 000.00.04.H04-210527-0229 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả QT. Thiên Đức cho Lê Thị Yến Nhi có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210527-0229 TB_TREHAN
5 000.00.04.H04-210526-0273 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả NT. Trọng Tín cho Lại Hào Kiệt có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210526-0273 TB_TREHAN
6 000.00.04.H04-210526-0415 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả NT. Hữu Nam cho Trương Kiều My có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210526-0415 TB_TREHAN
7 000.00.04.H04-210525-0365 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả NT. Minh Hiếu cho Trịnh Cẩm Nhung có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210525-0365 TB_TREHAN
8 000.00.04.H04-210521-0013 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả QT. Hoàng Tuấn cho Trương Hoàng Tuấn có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210521-0013 TB_TREHAN
9 000.00.04.H04-210521-0029 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả QT. Như Ngọc cho Nguyễn Chí Mỵ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210521-0029 TB_TREHAN
10 000.00.04.H04-210518-0481 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả QT. Triệu Quốc Thái cho Triệu Quốc Thái có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210518-0481 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
1
9
5
1
3
 Đang online: 102