TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
7
1
7
4
2
6
 Đang online: 311