TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 23 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Mức 2
2 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Mức 2
3 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức 2
4 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức 2
5 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức 2
6 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức 2
7 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức 2
8 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức 2
9 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức 2
10 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
7
2
0
8
6
5
 Đang online: 351