TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
2 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
3 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
4 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
5 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
6 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
7 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
6
6
1
4
3
3
 Đang online: 111