THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 0703172000031 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Giãn tiến độ đầu tư cho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐIỆN GIÓ HÒA BÌNH 2 có mã biên nhận: 0703172000031 TB_TREHAN
2 1311062000789 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho UBND huyện Hòa Bình có mã biên nhận: 1311062000789 TB_TREHAN
3 1311092000883 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho UBND huyện Hòa BÌnh có mã biên nhận: 1311092000883 TB_TREHAN
4 1311062000770 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Sở Kế hoạch - Đầu tư có mã biên nhận: 1311062000770 TB_TREHAN
5 1311092000874 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho Sở Kế hoạch - Đầu tư có mã biên nhận: 1311092000874 TB_TREHAN
6 0703112000046 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Chuyển nhượng dự án đầu tư cho CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẢO TOÀN có mã biên nhận: 0703112000046 TB_TREHAN
7 0601041900098 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả cấp mới cho Bện viện Chuyên khoa Tâm Thần có mã biên nhận: 0601041900098 TB_TREHAN
8 2030651900426 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả CMND, hộ khẩu photo cho Lương Phi Hùng có mã biên nhận: 2030651900426 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
9
8
7
6
6
 Đang online: 421