TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 5869 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

2 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

3 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

4 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Đường thủy nội địa Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

5 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

6 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

7 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

8 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

9 Công bố đóng khu neo đậu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

10 Công bố hoạt động khu neo đậu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
7
6
5
3
9
0
 Đang online: 410