TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 53 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở Nội Vụ Công chức, viên chức

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Tổ chức - Biên chế

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Cơ quan chuyên ngành, Sở Nội vụ - Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Công chức, viên chức

Mức 3

Đăng ký

5 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm Tổ chức - Biên chế

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm Tổ chức - Biên chế

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Tổ chức - Biên chế

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ - Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội Vụ - Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
2
6
1
1
5
8
 Đang online: 468