TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3305172003101

Họ tên người nộp: NGUYỄN THANH CẦN
Tổ chức/Cá nhân: NGUYỄN THANH CẦN
Địa chỉ: ẤP 8
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký lại khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 16/04/2021
Ngày hẹn trả: 10/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
7
5
5
6
 Đang online: 72