TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2701011902047

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: DƯƠNG MINH ĐƯƠNG
Địa chỉ: ẤP 14
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 16/04/2021
Ngày hẹn trả: 20/04/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
9
6
1
6
5
 Đang online: 186