TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2028272000542

Họ tên người nộp: NGUYỄN VĂN DỮNG
Tổ chức/Cá nhân: HUỲNH KIM ỔN
Địa chỉ: Ấp Vinh Điền
Lĩnh vực: Hộ Tịch
Tên hồ sơ: Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 16/04/2021
Ngày hẹn trả: 19/04/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
9
6
3
9
5
 Đang online: 169