TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 2 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra huyện Giải quyết khiếu nại Mức 2
2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra huyện Giải quyết khiếu nại Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
7
7
9
6
8
8
 Đang online: 158