TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 135 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Mức 2
2 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Cơ sở giáo dục phổ thông, Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Sở Giáo dục đào tạo, Trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề Quy chế thi, tuyển sinh

Mức 3

Đăng ký

3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

4 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sỡ hữu công nghiệp. Sở Giáo duc, Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ Mức 2
5 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ Mức 2
6 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân Mức 2
7 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩ̉n đoán trong y tế́) Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân Mức 2
8 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân Mức 2
9 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân Mức 2
10 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
6
6
7
5
0
 Đang online: 764