TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3305172004012

Họ tên người nộp: PHẠM VĂN SÁCH VÀ PHẠM HOÀNG NAM
Tổ chức/Cá nhân: PHẠM VĂN SÁCH VÀ PHẠM HOÀNG NAM
Địa chỉ: GÒ MUỒNG
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký lại khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 07/05/2021
Ngày hẹn trả: 26/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
7
5
3
7
5
 Đang online: 259