TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 95 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh

Mức 4

Đăng ký

2 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Sở Công thương Quản lý Cạnh tranh

Mức 4

Đăng ký

3 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Quản lý Cạnh tranh

Mức 4

Đăng ký

4 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Quản lý Cạnh tranh

Mức 4

Đăng ký

5 Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công thương Quản lý Cạnh tranh

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

7 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

8 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến đối với chương trình mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

9 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố tực thuộc trung ương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thương mại quốc tế

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
8
9
3
3
6
 Đang online: 315