TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 33 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thực hiện xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất đai Mức 2
2 Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất đai Mức 2
3 Thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất đai Mức 2
4 Thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất đai Mức 2
5 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai Mức 2
6 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai Mức 2
7 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai Mức 2
8 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai Mức 2
9 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai Mức 2
10 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
0
9
3
4
3
 Đang online: 234