TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 162 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
3 Đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
4 Đăng ký khai tử lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
5 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

6 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
7 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
8 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

9 Đăng ký giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
6
7
8
0
2
9
 Đang online: 226