TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6121 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chứng thực văn bản thỏa thuận khai nhận di sản, mà di sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo Chính phủ

Mức 3

Đăng ký

4 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực hoạt động Xây dựng

Mức 3

Đăng ký

5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện Gia đình

Mức 4

Đăng ký

6 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
8
5
2
5
0
 Đang online: 219