TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: G22.99-211022-020013-H04

Họ tên người nộp: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tổ chức/Cá nhân: Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Địa chỉ: 12 Nguyễn Hiền
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Tên hồ sơ: Thông báo hoạt đông khuyến mại
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 22/10/2021
Ngày hẹn trả: Không xác định

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
1
0
5
7
1
6
 Đang online: 665