TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7726252001783

Họ tên người nộp: Nguyễn Văn Tiếp
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Văn Vọng
Địa chỉ: ấp Mỹ Trinh
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/04/2021
Ngày hẹn trả: 04/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
7
6
1
8
 Đang online: 79