TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7726252001765

Họ tên người nộp: Dương Thu Lưỡng
Tổ chức/Cá nhân: Dương Văn Ở
Địa chỉ: ấp Trung Hưng
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/04/2021
Ngày hẹn trả: 04/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
7
5
9
8
 Đang online: 77