TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2230681901439

Họ tên người nộp: TRƯƠNG VĂN GIẢNG
Tổ chức/Cá nhân: TRƯƠNG VĂN GIẢNG
Địa chỉ: ẤP 3
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 20/04/2021
Ngày hẹn trả: 26/04/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
7
6
1
6
 Đang online: 77