TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.24.H04-210721-0297

Họ tên người nộp: PHAN TRUNG GIỚI
Tổ chức/Cá nhân: PHAN TRUNG GIỚI
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo A
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 21/07/2021
Ngày hẹn trả: 30/08/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
7
3
9
5
7
 Đang online: 153