TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.21.28.H04-210721-0295

Họ tên người nộp: Võ Thành Phương
Tổ chức/Cá nhân: Võ Văn Thêm
Địa chỉ: Ngan Kè
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 21/07/2021
Ngày hẹn trả: 25/08/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
7
4
9
9
0
 Đang online: 348