TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.11.H04-210728-0118

Họ tên người nộp: Hoàng Kim Oanh
Tổ chức/Cá nhân: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Bình An
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Tên hồ sơ: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 28/07/2021
Ngày hẹn trả: Không xác định

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
7
4
1
3
8
 Đang online: 219