THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.04.H04-210608-0084 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Thanh Cương bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.04.H04-210608-0084 TB_TREHAN
2 000.00.12.H04-210528-0352 Đề nghị chủ hồ sơ Lâm Quốc Văn bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210528-0352 TB_TREHAN
3 000.00.07.H04-210528-0087 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Hồng Ánh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210528-0087 TB_TREHAN
4 000.00.07.H04-210526-0036 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210526-0036 TB_TREHAN
5 000.00.07.H04-210525-0272 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210525-0272 TB_TREHAN
6 000.00.12.H04-210526-0463 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Minh Đương bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210526-0463 TB_TREHAN
7 000.00.12.H04-210526-0463 Đề nghị chủ hồ sơ Đoàn văn Thới bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210526-0463 TB_TREHAN
8 000.00.12.H04-210526-0463 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Thị Chúc Linh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210526-0463 TB_TREHAN
9 000.00.07.H04-210521-0314 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Điện gió KOSY Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210521-0314 TB_TREHAN
10 000.00.07.H04-210521-0416 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210521-0416 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
1
9
2
9
8
 Đang online: 431