TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4449 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ - Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Công tác thanh niên

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
8
7
1
4
0
 Đang online: 232