TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 20 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

5 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Lữ hành

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Lữ hành

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Lữ hành

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Lữ hành

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
7
4
8
4
1
9
 Đang online: 697